Писмен въпрос E-0660/08 зададен от Catherine Stihler (PSE) и Robert Evans (PSE) на Комисията. Годишно избиване на делфини в Япония