Забрана за използването на оръжия със съдържание на уран в световен мащаб Резолюция на Европейския парламент от 22 май 2008 г. за оръжията със съдържание на (обеднен) уран и тяхното въздействие върху човешкото здраве и околната среда — към забрана за използването на подобни оръжия в световен мащаб