Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Megfelelési csomag — a) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A SOLVIT megerősítésének cselekvési terve: Az egységes piac előnyeinek megvalósítása a polgárok és a vállalkozások számára (COM(2017) 255 final – SWD(2017) 210 final) — b) Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális portál létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (COM(2017) 256 final – 2017/0086 (COD)) — c) Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Bizottság által vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás megállapításáról (COM(2017) 257 final – 2017/0087 (COD))