Дело T-302/07: Определение на Първоинстанционния съд от 1 октомври 2008 г. — Motorpress/СХВП — Sony Computer Entertainment Europe (BUZZ!)