Писмен въпрос E-0840/09, зададен от Guy Bono (PSE) на Съвета. Мерки за насърчаване, осигуряване и гарантиране на спазването на правата на човека в Шри Ланка