Споразумение между Европейската общност и Хашемитското кралство Йордания относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз