Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/29/EU af 12. juni 2013 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet (Den Europæiske Unions Tidende L 178 af 28. juni 2013)