Писмен въпрос E-0221/08 зададен от Alyn Smith (Verts/ALE) на Комисията. Институции за социални грижи в Чешката република