Kohtuasi T-446/16 P: Üldkohtu 27. aprilli 2017. aasta otsus – CC versus parlament (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Töölevõtmine — Konkursiteade — Avalik konkurss — Edukalt läbinud kandidaatide nimekirja haldamisel tehtud viga — Lepinguväline vastutus — Uute tõendite esitamine — Varaline kahju — Võrdne kohtlemine — Faktiliste asjaolude moonutamine — Võimaluse kaotamine)