Регламент (ЕО) № 162/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци