Писмен въпрос E-1294/08 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Незаконна имиграция в ЕС