Sprawa C-687/17 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 listopada 2019 r. – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV/Komisja Europejska, Królestwo Niderlandów, Republika Słowacji (Odwołanie – Pomoc państwa – Pomoc przyznana przez władze niderlandzkie na stworzenie i wprowadzenie platformy TenderNed do udzielania zamówień publicznych drogą elektroniczną – Decyzja stwierdzająca, że środek nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE)