Gevoegde zaken C-687/17 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 november 2019 – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV/Europese Commissie, Koninkrijk der Nederlanden, Slowaakse Republiek (Hogere voorziening – Staatssteun – Steun verleend door de Nederlandse autoriteiten voor de oprichting en invoering van het platform TenderNed voor het elektronisch plaatsen van overheidsopdrachten – Besluit waarbij wordt verklaard dat de maatregel geen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU vormt)