Kawża C-687/17 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-7 ta’ Novembru 2019 – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi, Ir-Repubblika Slovakka (Appell – Għajnuna mill-Istat – Għajnuna mogħtija mill-awtoritajiet Olandiżi għall-ħolqien u għall-introduzzjoni tal-pjattaforma TenderNed relatata mal-għoti elettroniku ta’ kuntratti pubbliċi – Deċiżjoni li tiddikjara li l-miżura ma tikkostitwixxix għajnuna mill-Istat, fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE)