Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9167 – Patron Capital/Marriott International/PEH Warsaw Bidco) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)