Rún ó Choiste Eorpach na Réigiún maidir le Clár Oibre 2020 ón gCoimisiún Eorpach