Писмен въпрос E-6358/08 зададен от Syed Kamall (PPE-DE) на Комисията. Митница в тунела под Ламанша