Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Integrare regională pentru dezvoltarea țărilor ACP , COM(2008) 604 final