Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7887 – Goldman Sachs/Astorg Asset Management/HRA Pharma) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)