Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7887 – Goldman Sachs/Astorg Asset Management/HRA Pharma) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)