Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7887 – Goldman Sachs/Astorg Asset Management/HRA Pharma) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)