Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7887 – Goldman Sachs / Astorg Asset Management / HRA Pharma) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)