Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7887 – Goldman Sachs / Astorg Asset Management / HRA Pharma) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)