Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7887 – Goldman Sachs / Astorg Asset Management / HRA Pharma) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)