Zadeva T-236/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 24. februarja 2009 – HPA proti Komisiji