Lieta T-236/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 24. februāra rīkojums – HPA/Komisija