Дело T-236/08: Определение на Първоинстанционния съд от 24 февруари 2009 г. — HPA/Комисия