Писмен въпрос E-2922/08, зададен от Brian Simpson (PSE) на Комисията. Бъдещето на железопътната линия Крошневице