Дело F-141/06: Иск, предявен на 11 декември 2006 г. — Hartwig/Комисия и Парламент