Писмен въпрос E-0869/07 зададен от Manolis Mavrommatis (PPE-DE) на Комисията. Наблюдение на децата чрез предавателни устройства