Писмен въпрос E-5322/07, зададен от Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE) на Съвета. Заседания на служителите от мрежата от служители за връзка (OLI)