Писмен въпрос E-0752/07 зададен от Donata Gottardi (PSE) und Sepp Kusstatscher (Verts/ALE) на Комисията. Каменоломна и завод за производство на цимент в общините Каприно Веронезе и Риволи Веронезе (Верона)