Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5035 — Radeberger/Getränke Essmann/Phoenix) Текст от значение за ЕИП