Писмен въпрос E-1669/09, зададен от Frieda Brepoels (PPE-DE) на Комисията. Опити с животни при разработка на тютюневи изделия