Регламент (ЕО) № 278/2007 на Комисията от 15 март 2007 година относно издаването на лицензии за износ по система Б в сектора на плодовете и зеленчуците (портокали)