Писмен въпрос E-2558/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Усвояване на субсидиите по програма Превенция на употребата на наркотици и информиране на обществеността от община Алба