Дело T-39/02: Определение на Първоинстанционния съд от 8 февруари 2007 г. — Banca Intesa Banca Commerciale italiana/Комисия