Определение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 20 октомври 2008 г. # BOT Elektrownia Bełchatów S.A. и други срещу Комисия на Европейските общности. # Жалба за отмяна - Директива 2003/87/ЕО - Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове - Национален план на Полша за разпределяне на квоти за емисии за периода 2008-2012 г. - Решение на Комисията при определени условия да не повдига възражения - Компетентност на държавите членки за индивидуално разпределяне на квотите за емисии - Липса на пряко засягане - Недопустимост. # Дело T-208/07. BOT Elektrownia Bełchatów и др./Комисия TITJUR