Резюме на решения на Общността относно разрешения за търговия с лекарствени продукти от 1 октомври 2009 г. до 31 октомври 2009 г. (Решения, приети съгласно член 34 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета или член 38 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета )