Предварителен проект на коригиращ бюджет № 9 на общия бюджет за 2008 г. - Разходна част на бюджета по раздели - Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет (представен от Комисията)