Писмен въпрос E-5052/08 зададен от Titus Corlăţean (PSE) на Комисията. Декларации от страна на ръководителите от Комисията относно назначаването на главни прокурори в Румъния