/* */

Писмен въпрос E-0511/07 зададен от Teresa Riera Madurell (PSE) на Комисията. Разрушаване на метеорологичен сателит от китайска балистична ракета