Писмен въпрос E-1306/07 зададен от Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) на Комисията. Съкращения в Еърбъс (Airbus) — програма Пауър 8 (Power 8)