Писмен въпрос E-4258/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Испанското бикоборство като част от европейското културно наследство