/* */

Писмен въпрос E-5892/08 зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Преследване на християни в Индия