Писмен въпрос E-5761/07, зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Загриженост за сигурността на летище Пафос в Кипър