Писмен въпрос P-4148/07, зададен от Joseph Muscat (PSE) на Комисията. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията