Писмен въпрос E-0377/07 зададен от Mary Lou McDonald (GUE/NGL) на Комисията. Подбор на преводачи от Европейската служба за подбор на персонал (ЕPSO)