Писмен въпрос E-2907/07 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Правителството на Зимбабве — престъпления срещу човечеството