Kommissionens forordning (EF) nr. 1239/2008 af 10. december 2008 om genoptagelse af fiskeriet efter torsk i Kattegat fra fartøjer, der fører svensk flag